ביטוח חיים

ביטוח חיים כל אדם רוצה לדאוג לעתיד משפחתו, במידה והוא עצמו כבר לא יוכל לפרנס אותה, בין אם מדובר חלילה על מקרה מוות, על נכות שגורמת לאובדן כושר עבודה או על מחלה שמונעת מהאדם לעבוד. על מנת להבטיח הכנסה מתאימה בכל אחד מהמקרים הקשים הללו, מומלץ מאוד לכל מי שחושש לרכוש לעצמו פוליסת ביטוח חיים.
העיקרון לפיו עובד ביטוח חיים הינו פשוט מאוד: משלמים פרמיות של הפוליסה שנועדו לכסות סיכונים שונים, ולכן בשפה המקצועית ביטוח חיים נקרא "ריסק". שכן, אם מתרחש את אחד מהאירועים שצוינו, המכוסים בפוליסת ביטוח חיים, אז המבוטח או משפחתו מקבלים סכום כסף הנקבע בפוליסה. כמובן, שסכום זה נועד להבטיח רמת חיים מתאימה, כפי שהייתה בטרם האירוע.
סכום הכסף שנקבע בפוליסה, יכול להגיע למבוטח או למשפחתו על ידי מענק חד פעמי של חברת הביטוח כפי שנקבע בפוליסה, או לחילופין, באמצעות קצבה חודשית, הכל בהתאם לפוליסה ולשיקולו של המבוטח. חשוב לציין, כי ביטוח חיים מפני מוות מוקדם או מפני אובדן כושר עבודה, מפסיק להתקיים לאחר גיל הפרישה.
פרט לכך, במידה בוחרים בכך, ביטוח חיים מכסה גם תשלומי משכנתא במקרה של מות המבוטח. במקרה והמבוטח עדיין לא הגיע לגיל הפרישה וחייב בתשלומי משכנתא, תשולם ההלוואה לבנק, אולם מן הסתם שסכום ההחזרים קטן עם הזמן וככל שמכסים את תשלום המשכנתא כולו והוא נתון לשינויים.
חשוב לציין, כי מבחינת דמי הביטוח, אלו משתנים בהתאם לסוג הפוליסה שבוחרים, אולם יש משתנים נוספים שלפיהם קובעים את דמי הביטוח כאשר לגיל יש משקל חשוב, וכן גם לדוגמא יש הבדל בין התשלומים שישלם מבוטח שהוא מעשן, לבין מבוטח שאינו מעשן, שכן לאלו המעשנים הסיכון לחלות במחלות הינו יותר גבוה וחברות הביטוח מתייחסות לכך בהתאם.