ביטוח לאומי

ביטוח-לאומיהמוסד לביטוח לאומי, הינו גוף סטטוטורי (כלומר גוף שהוקם על פי חוק), ומעמדו הוסדר על ידי חוק המוסד לביטוח לאומי שנחקק בשנת 1953 (ונחקק בנוסח משולב בשנת 1995). מדובר על גוף שאחראי בין היתר על מימוש רוב הזכויות הסוציאליות והחוקים הסוציאליים במדינת ישראל, באמצעות תשלומי וגמלות שונות למבוטחים- שבפועל מדובר על כל אזרח מגיל 18.

המוסד לביטוח לאומי, הינו בעצם גוף הביטוח של המדינה, אך בשונה לחלוטין מחברות הביטוח, דמי התשלום שנקבעו לביטוח הלאומי הינם פרוגרסיביים בהתאם להכנסה, ולא באמצעות רמת הסיכון של המבוטח, כלומר, ככל שההכנסה גבוהה יותר כך דמי הביטוח יהיה גבוהים יותר וההפך, וכן גם על פי גילו של המבוטח וכן גם על פי מצבו הרפואי.

כל, שבפועל, מדובר על מערכת ביטוחית סוציאלית לחלוטין- בעלי ההכנסות הגבוהות יותר משלמים דמי ביטוח גבוהים יותר, בעוד מיעוטי היכולת משלמים דמי ביטוח נמוכים יותר. עוד דבר, שהופך את הביטוח הלאומי לשונה לחלוטין מביטוח רגיל, הוא שמדובר על ביטוח חובה על פי חוק.

כלומר, כל אדם בין אם הוא מועסק כשכיר, או כעצמאי או שאפילו הוא מובטל, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי. במקרה של עובדים שכירים: תשלום דמי הביטוח מתחלק בין המעסיק למועסק, כאשר במקרה של עצמאי הוא משלם בעצמו את כל דמי הביטוח וכך גם אנשים שאינם מועסקים- מדובר על תשלום אחיד חודשי שמשלמים בלי קשר למצב ההכנסות פרט למקרים מיוחדים המוגדרים בחוק.

המוסד לביטוח לאומי, אחראי בין היתר גם על התשלום של קצבאות שונות שמועברות לו ישירות על ידי המדינה, או כמובן על ידי דמי הביטוח שמשלמים החוסכים מידי שנה. הקצבאות שמועברות הינן קצבאות המוענקות למי שזקוק לאפשרות מחיה ואין לו אפשרות לעבוד כדוגמת אדם שאיבד את כושר העבודה, נכים, בעלי מוגבליות, זקנים וחולים. מדובר על קצבאות אותם משלם המוסד לאורך זמן.

קצבאות נוספות אותן משלם המוסד, הינן קצבאות כדוגמת קצבאות לידה, קצבאות ילדים, הבטחת הכנסה וכדומה. כמובן שעל מנת לקבל קצבה כלשהי מהביטוח הלאומי, יש להגיש טפסים שונים, לעבור וועדות רלוונטיות ולקבל אישור על האפשרות לקבלת הקצבאות.

כאשר מדובר באנשים עובדים, הדבר הכי רלוונטי עבורם מבחינת הביטוח הלאומי זה לקבל במידת הצורך קצבת נכות מעבודה. מדובר על קצבה הניתנת למבוטחי המוסד לביטוח לאומי, שהוכרו זכאים לקבלת הקצבה לאור פציעתם במסגרת מקום עבודתם. מדובר על קצבה שניתנת לעצמאיים או לשכירים כאחד.
גובה קצבת הנכות מעבודה, נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לעובד שנפגע במסגרת עבודותו, כאשר ככל שאחוז הנכות הינו גבוה יותר, כך גם אחוזי הקצבה יהיו גבוהים יותר ובסה"כ עד 75% מהמשכורת האחרונה שלהם. בנוסף לכך, זכאים מקבלי הקצבה לתבוע את הביטוח הלאומי בדבר האפשרות לקבל הבטחת הכנסה, טיפולים רפואיים בחינם, שיקום מקצועי ועוד.