ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו פוליסת ביטוח, הכוללת ביטוח חיים שלצדו חיסכון ארוך טווח ואף גם ביטוחים שונים אחרים. חשוב לציין, כי השם מאחורי פוליסה זאת, הינה שיווקית בעיקרה. ביטוח מנהלים, נועד לתת מענה כלכלי לבעיות כלכליות שונות שיכולות להתעורר אצל העובד: החל מדאגה לקרובי משפחתו במקרה חלילה של פטירה בטרם עת, גמלה חודשית לאור אובדן כושר עבודה, וכן גם חיסכון פנסיוני.

ביטוח מנהלים, כולל בפועל אפיק לחיסכון פנסיוני, שמיועד לתשלום פנסיה חודשים בהגיעו של המבוטח לגיל פרישה. וכן, גם המבוטח בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק) וכן גם בביטוח אובדן כושר עבודה. מרכיבי הביטוח השונים, נקבעים על ידי המבוטח מול חברת הביטוח הרלוונטית.

במקרה של ביטוח מנהלים, כמעט כמו בכל פוליסת ביטוח, המבוטח ישלם לחברת הביטוח את דמי הביטוח החודשיים בעבור הכיסוי הביטוחי,, וחברת הביטוח תשלם במידת הצורך מענק במקרה של מות המבוטח מענק פיצויים כפי שנקבע בפוליסה, או שהיא גם תשלם מענק במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה שתהווה חלופה למשכורתו מהעבודה שבה הוא עסק.

יש שני מסלולים עיקריים לביטוח מנהלים. מסלול המיועד לשכירים ומסלול המיועד לעצמאיים. במקרה שזהו מסלול המיועד לשכירים, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בין המבוטח לבין המעסיק שלו, כאשר המבוטח רשאי להפקיד עד 7% מהשכר שלו, בעוד המעסיק רשאי להוסיף עוד 7.5%, וכן גם עוד 8% כתשלומי פיצויים. באשר למסלול שמיועד לחוסך עצמאי, זה רשאי להפקיד לחיסכון עד 16% מהכנסתו החודשית.

חשוב לציין, כי ביטוח מנהלים מוכר כקופת גמל, מה שמאפשר למעסיק, למועסק או לעצמאי לקבל על כך הקלות מס שונות. המועסק יכול לבחור בכל חברת ביטוח, שתנהל לו את ביטוח המנהלים, אולם חשוב לשים לב, כי במקרה של שכירים, לפעמים מקומות העבודה מגיעים להסכמים עם חברות הביטוח השונות, על קבלת תנאים אטרקטיביים לניהול הפוליסה שמתבטאים בעיקר בגובה דמי הניהול.

כמו כן, ניתן להתאים את הפוליסה, למדיניות הפרשת דמי הביטוח של המעסיק, למשכורתו של המבוטח וכן לשנות את תנאי הפוליסה בהתאם לשינויים בחייו של המבוטח, כך שבמידת הצורך הוא יקבל סכומים המתאימים לאורח חייו, כפי שניהל אותם עד להפעלת הפוליסה.

חברות-ביטוח