הכל על פנסיה

פנסיה הינה קצבה המשולמת לעובדים שכירים ואף גם לעצמאיים, בגין עבודתם במשך חייהם עבור מעסיק ציבורי או פרטי, כאשר הכספים הופרשו לקרן פנסיונית במהלך השתלבותם בשוק העבודה, ובעצם זוהי הדרך שבאמצעותה חוסכים לתקופת הפנסיה (או הגמלאות בעברית).
המטרה של הפנסיה הינה בסופו של דבר סוציאלית, שכן אם חלילה אדם מגיע למצב של מוות בטרם עת, מחלה קשה ודווקא ברוב המקרים פשוט כתוצאה מזקנה, תובטח לו הכנסה קבועה שתאפשר לו או למשפחתו להמשיך את חייהם בכבוד. גובה הקצבה החודשית של הפנסיה תלוי בהכנסה של החוסך במשך חייו ובסכום שהוא והמעסיק שלו (או שהוא בתור עצמאי) הפרישו לקרן הפנסיה. החוק מחייב כיום שכירים ומעסיקים להפריש מידי חודש סכום של עד 7% לקרן הפנסיה בנפרד.
סוגי פנסיות
כיום יש מספר סוגי פנסיות עיקריות: ראשית הפנסיה הנפוצה ביותר הינה פנסיית זקנה. מדובר על קצבת פנסיה המשולמת לגברים ונשים שזכאים לפרוש לגמלאות (גברים מגיל 67 ונשים מגיל 62 על פי החוק). כמובן שניתן להגדיר בתכנית הפנסיה את גיל הפרישה, כאשר פרישה לפני הזמן נחשבת לפרישה מוקדמת וכך בהתאם תינתם הקצבה החודשית.
פנסיות נוספות שקיימות הינן פנסיית נכות, בו מוענקת לטובת אדם שאיבד את כושר עבודתו לצמיתות או באופן זמני, כאשר הוא יכול לקבל את הפנסיה לזמן מוגבל או עד הגעתו להיות זכאי לקבלת פנסיית זקנה. כמו כן, קיימת גם פנסיית שאירים, המיועדת לשאירי הזכאי במקרה של מוות. לרוב מדובר על בן/בת הזוג של הנפטר ועל ילדיו, כאשר אלו יכולים לקבל את פנסיית השאירים עד גיל 18 או 21 או במקרה והם אינם יכולים לכלכל את עצמם אז לזמן ממושך יותר.
מסלולי פנסיה
בישראל ניתן למצוא שני מסלולי פנסיה עיקריים: המסלול הראשון הינו פנסיה תקציבית, בו בפועל מדובר על עובדי מדינה לשעבר שמקבלים פנסיה מתקציב המדינה ואין הם צריכים להפריש כסף ממשכורתם. משנת 2004, לרוב עובדי המדינה החדשים אינם מקבלים פנסיה תקציבים (זה בולט במיוחד לגבי משרתי קבע בצה"ל).
מסלול הפנסיה הנוסף וכיום הנפוץ ביותר הינו מסלול הפנסיה הצוברת. הן המעביד והן המועסק מפרישים כסף לקרן פנסיה מיוחדת שנבחרת על ידי העובד ומנוהלת על ידי בית השקעות לרוב.
מתחילת שנת 2008, חלה חובה על הפרשת פנסיה, כאשר החובה הינה רלוונטית לכל גבר מגיל 21 וכל אישה מגיל 20 וזה עד גיל הפרישה שלהם.
שיעור הפנסיה
ברוב המקרים, הפנסיה נקבעת על פי מספר קריטריונים עיקריים, כאשר המרכזיים שבהם הינם משך הצבירה- כלומר מספר השנים שבו האדם הפריש כספים לקרן הפנסיה, גיל הפרישה, תשואה שנתית ועוד. ברוב המקרים מקובל כי כאשר אדם יוצא לפנסיה הוא יקבל קצבה חודשית שהינה בגובה של 70% בערך ממשכורותיו האחרונות כאשר היה בשוק העבודה.